Kiedy zainteresować się świadectwem?

 

Inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu to zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej, natomiast w przypadku powstania stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową — wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.

 
Sponsored by: sominex online shop.