Jak powinno wyglądać Świadectwo Energetyczne?

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego został opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. dotyczącym metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

 

 

 
Sponsored by: sominex online shop.